ge34mages 501382018

جینا دیویس، ستاره سالهای دهه ۹۰ سینما و بازیگر فیلمهایی مانند « تلما و لوییز » و بیتل جویس » اعلام کرد که از همسر ایرانی اش جدا شده است.

به گزارش ایران مگ، دیویس در سال ۲۰۰۱ با رضا جراحی، پزشک ایرانی مقیم آمریکا ازدواج کردند و حاصل این ازدواج سه فرزند می باشد که دوقلوی ۱۳ ساله و یک دختر ۱۶ ساله می باشد.

این دو در حالی از یکدیگر جدا می شوند که جراحی ۱۵ سال از جینا دیویس ۶۲ ساله کوچکتر می با شد.