با ما همراه باشید

اخبار

سینمای ایران آمار فروش فیلم های روی پرده در سینماهای تهران و شهرستان ها

منتشر شده

در

آمار فروش فیلم های روی پرده سینما,اخبار فیلم و سینما,خبرهای فیلم و سینما,سینمای ایران

جدیدترین آمار فروش فیلم های روی پرده در سینماهای تهران و شهرستان ها تا روز دوشنبه (۱۹ فروردین ماه) به شرح زیر است:

 

رحمان ۱۴۰۰/ ۱۲۶ سینما/ ۲۳ روز نمایش/ فروش کل تهران: ۱۰ میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان/ فروش کل شهرستان ها: هفت میلیارد و ۸۵۵ میلیون تومان

 

متری شیش و نیم/ ۱۳۲ سینما/ ۲۲روز نمایش/ فروش کل تهران: ۹ میلیارد و ۲۴۵ میلیون تومان/ فروش کل شهرستان ها: سه میلیارد و ۷۸۴ میلیون تومان

 

چهار انگشت/ ۹۱ سینما/ ۲۳ روز نمایش/ فروش کل تهران: سه میلیارد و ۶۳۲ میلیون تومان/ فروش کل شهرستان ها: یک میلیارد و ۶۳۸ میلیون تومان

 

آشغال‌های دوست داشتنی/ ۱۶ سینما/ ۵۴ روز نمایش/ فروش کل تهران: دو میلیارد و ۳۰۶ میلیون تومان/ فروش کل شهرستان ها: یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان

 

زندانی ها/ ۱۰۷ سینما/ ۲۳ روز نمایش/ فروش کل تهران: یک میلیارد و ۱۲۳ میلیون تومان/ فروش کل شهرستان ها: یک میلیارد و ۶۱ میلیون تومان

 

ژن خوک/ ۶۲ سینما/ ۲۳ روز نمایش/ فروش کل تهران: ۹۷۹ میلیون تومان/ فروش کل شهرستان ها: ۳۶۰ میلیون تومان

 

پیشونی سفید ۲/ ۹۸ سینما/ ۲۳ روز نمایش/ فروش کل تهران: ۷۸۸ میلیون تومان/ فروش کل شهرستان ها: ۴۷۰ میلیون تومان

 

غلامرضا تختی/ ۷۱ سینما/ ۲۳ روز نمایش/ فروش کل تهران: ۶۳۵ میلیون تومان/ فروش کل شهرستان ها: ۲۱۰ میلیون تومان.

 

تبلیغات

برترین ها