نمایش فیلم « دارکوب » در دانشگاه اراک که با چراغهای روشن به دلیل حضور دختران و پسران در سالن نمایش انجام شد، واکنش تند سارا بهرامی، بازیگر این فیلم را به همراه داشت.

سارا بهرامی

سارا بهرامی در صفحه اینستاگرامش نوشت : « چراغ روشن ،به خاطر حضور هم زمان دانشجویان زن و مرد…شرم کنید،خجالت بکشید.نادانی شما در محیط دانشگاهی باعث خجالت و سرافکندگی می شه.کاش شما بی خردان کوته فکر ،که هنوز توانایی احترام گذاشتن به اصالت انسانی را ندارین،خونه نشین کنند. »